DUTCH VERSION. PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION.
Sinds Dokter Blaaskaak zijn asserviteitscursus is gaan volgen, zijn de zaken er niet makkelijker op geworden dus juffrouw Nellie schrikt niet heel errug als hij gelijk begint te schreeuwen als zij binnenkomt met een dienblad vol Barbies:
“Oh nee juffrouw Nellie zegt u deze patient maar af vandaag want dat trek ik gewoon niet.”
“Maar Dokter, dat kunt u toch niet maken.”
Dokter Blaaskaak slaat met zijn vuist op tafel.
“Welzeker kan ik dat maken. Welzeker. Ik weiger om nog langer mijn tijd te verdoen aan patienten als deze. Ik weiger, hoort u mij juffrouw Nellie?”
Dokter Blaaskaak slaat nogmaals met zijn vuist op tafel.
“Ik heb gestudeerd. Jarenlang. Afrika verhongert. De aarde warmt op. De Chinezen komen. De Polen ook en mijn pre-pensioen is van de baan en wat doe ik? Ik verdoe mijn tijd met belachelijke patienten. Ik praat over BARBIES, badpakken en jurkjes.
Dokter Blaaskaak pakt een Barbie van het dienblad op.
“Nee! Ik DOE het gewoon niet meer!”
Terwijl hij dit zegt, trekt Dokter Blaaskaak het Barbiehoofd van de romp [PLOP].
Juffrouw Nellie, zichtbaar geschrokken nu, begint:
“Maar Dokter, die Barbie…”
“NEE, JUFFROUW NELLIE, dat is het hem nou net. Nee, dit is geen Barbie, dit is een SINDY. Ziet u, ziet u wel, deze heeft een DIK HOOFD.”
Dokter Blaaskaak gooit het dikke hoofd richting prullenbak en mist [BOEM].
“En deze, juffrouw Nellie, [PLOP]deze is een GOEIEKOOP-EX Barbie [BOEM]. En deze, dit hier is een ECHTE Barbie [PLOP BOEM]. En dit! Let u eigenlijk wel op juffrouw Nellie? DIT is een SKIPPER [PLOP] maar met het VERKEERDE badpak [BOEM]! Een GELE! En dit, DIT is hem dan. De Skipper. DE SKIPPER. De beroemde Skipper met het GOEIE badpak. Ziet u wel? Een ROOD-WITTE [PLOP]. Kijkt u dan, kijk! [BOEM]”
Dokter Blaaskaak buigt zich over zijn met Barbie-lijven bezaaide buro en huilt.
“En omdat ze DIE niet kreeg, omdat niemand haar begreep, daarom doet ze dit juffrouw Nellie. Maar juffrouw Nellie, ik begrijp haar zelluf ook niet. Ik begrijp er helemaal niks van. Ze wilde die Skipper en die kreeg ze niet en toen ze hem na jaren eindelijk kreeg, toen was het de FOUTE met het gele badpak want die met dat rood-witte badpak, die werd al jaren niet meer gemaakt. Dat was een oud model en het ging haar eigenlijk onbewust om dat badpak, dat vond ze zooooo mooi omdat het zo Matrozen-achtig was & sindsdien spaart ze dus badpakken en matrozenjurkjes met kraagjes en de varianten daarop, maar die varianten die heten dan Retro-jurkjes juffrouw Nellie en die doet ze haar dochter aan. De hele tijd. Altijd. Steeds. Maar dat is nog niet genoeg, nee! Ze is dusdanig getraumatiseerd dat ze nu ook nog dwangmatig retro-jurkjes moet ontwerpen. Voor IEDEREEN!”
BOEHOEHOEHOE.
Terwijl Dokter Blaaskaak de gemutileerde Barbie-lijven op zijn buro verder ondersnottert en juffrouw Nellie zich richting prullenbak begeeft om de Barbie-hoofden op te gaan rapen –ze moet toch IETS- verlaten wij hen om ons te begeven naar de Flobberdewotsky Update alwaar wij getuige zullen zijn van de dwangmatige gefabriceerde Retrojurkjes van Dokter Blaaskaak’s patiente…
ENGLISH VERSION.
Things haven’t been the same since Doctor Dweazle started his assertiveness-training, so Miss Nellie is not surprised when he starts yelling immediately as soon as she enters with a tray full of Barbie-dolls.
“Oh no. Oh no, Miss Nellie. Just cancel the appointment with this patient because I cannot put up with it today.”
“But Doctor, you can’t just…”
Doctor Dweazle hits his desk with his fist.
“Oh yes I can. Yes I can! I refuse to waste my time any longer talking to patients like these. I refuse. Do you hear me, Miss Nellie?”
Doctor Dweazle hits his desk with his fist again.
“I studied. It took me years. Africa is starving. The earth is warming up. The Chinese are coming. The Mexicans are too and my retirement-plan is useless and what do I do? WHAT DO I DO? I’ll tell you what I do. I am wasting my time on ridiculous patients. I spend my time talking about BARBIE-DOLLS, bathing-suits and dresses.”
Doctor Dweazle picks up a Barbie-doll from the tray.
“No! I refuse. I won’t do it anymore.”
Doctor Dweazle pulls the Barbie-head from its body [PLOP].
Miss Nelly, obviously shocked, starts:
“But Doctor, that Barbie-doll….”
“NO, Miss Nelly, that’s just it! THIS is not a Barbie-doll. This here is a SINDY. You see, here look at the Big Head on this one.”
Doctor Dweazle throws the Big Head towards the waste-basket and misses [BOOM].
“And this one, Miss Nelly [PLOP], this one is a CHEAPSKATE Barbie [BOOM]. And this one, are you paying attention at all Miss Nellie? This one is a GENUINE Barbie [PLOP BOOM]. And this one here, now THIS is a Skipper [PLOP] but with the WRONG kind of BATHING-SUIT: a YELLOW ONE! [BOOM] And this, THIS is The One. The ONE AND ONLY SKIPPER. Skipper with the RIGHT kind of bathing-suit. You see? A red and white one.” [PLOP BOOM]
Doctor Dweazle bends over his desk and starts crying.
“And because she didn’t get one, because nobody understood her that is why she’s doing all this. But Miss Nelly, I don’t understand her either! She wanted that Skipper-doll and she didn’t get it and then finally after many years when she did get one, it was the WRONG ONE, the one with the yellow bathing-suit because the other one was no longer produced and then she realized it had been the bathing-suit she had wanted all along because she fancied it soooo much because it was kind of like a little Sailor’s uniform and ever since she’s been madly collecting bathing-suits and Sailor-suits and also a particular kind of what she calls a retro dress and you know what she does? She makes her daughter wear these dresses all of the time. But that is not all, no. She’s so traumatized that she’s developed a compulsive retro-dress-designing disorder.”
BOOHOOHOO.
Now, while Doctor Dweazle continues crying over the collection of mutilated Barbie-dolls on his desk and while Miss Nelly starts picking up the Barbie-heads, we quietly leave this sad little doctor’s office and move towards the new Flobberdewotsky Update where we can witness the compulsively fabricated retro-dresses designed by Doctor Dweazle’s patient…

Old Spam Nieuwsbrieven