ENGLISH PART. PLEASE SCROLL DOWN FOR DUTCH VERSION.
On a cold December morning Gertrude returns all happy and cheerful to the studio after her four-week-stay in the clinic only to find that the studio seems to have entirely vanished during her absence.
Gertrude has learned lots of valuable things at the clinic so she doesnít fly into a screaming fit straight away. She also doesnít get carried away thinking the studio might have been beamed up by hostile space aliens coming to earth in a giant UFO on an intergalactic space mission to kidnap innocent human beings.
She doesnít even think of Sherry. Not for long anyway. Instead of all this she does a breathing exercise and decides to investigate the matter. They might have left a note she thinks. And they have.
It may be hard to understand for some of you why finding the note stuck on the door makes her scream like a madwoman since itís a rather ordinary note after all, but please bear in mind that even though Gertrude has been let out of the clinic this doesnít mean she is cured.
It probably means that they were short of beds or that the bills werenít paid on time. Please understand that Gertrude screams like a madwoman because she IS a madwoman and donít blame us for leaving her this note:
Dear people and Gertrude,
We have moved back to our old studio because we were homesick.
You may find the new address on our website and while you are at it you might as well check out the new update…
NEDERLANDS GEDEELTE:
Als Truus na een verblijf van vier weken eindelijk vrolijk en nuchter terugkeert naar het atelier komt ze van een koude kermis thuis: er is namelijk geen atelier meer. Alles en iedereen is weg. Verdwenen.
Truus heeft veel nuttige dingen geleerd in de kliniek dus ze wordt niet onmiddelijk hysteries. Ze draaft bijvoorbeeld niet door met negatieve gedachtes over een enorm ruimteschip met daarin gewelddadige en gemene ruimtewezens die wellicht iedereen hebben ontvoerd. Ze denkt niet eens aan Sherry. Of in ieder geval niet heel lang. In plaats hiervan doet ze een ademhalingsoefening en besluit de zaak verder te onderzoeken.
Misschien hebben ze wel een briefje achtergelaten, denkt ze. En dat hebben ze.
Nu zal het voor sommigen van jullie moeilijk te begrijpen zijn waarom Truus als een bezetene begint te schreeuwen zodra ze het briefje heeft gelezen want het is tenslotte een vrij onschuldig briefje zoals je hieronder zult lezen, maar vergeet niet dat Truus bepaald niet stabiel is. Ze hebben haar wel ontslagen uit de kliniek maar dat was waarschijnlijk vanwege zaken als beddentekort of onbetaalde rekeningen.
Feit is, Truus is gewoon gestoord. Hier is het briefje, lees het maar gerust want het is tenslotte ook voor jou bedoeld:
Beste mensen en Truus,
Wij zijn terugverhuisd naar ons oude atelier omdat we heimwee hadden.
Je kunt het adres terugvinden op de website en als je toch naar de website gaat dan kun je net zo goed meteen onze nieuwe update bekijken…
Vriendelijke groeten & Best Regards,
Sjakkelien and Dirk
Flobberdewotsky.nl

Old Spam Nieuwsbrieven